ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Αρθρογράφος Προβολές
1 Ωράριο Σχολείου (πρωινή ζώνη) Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2010 Administrator 140
2 Τάξη Α΄ Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 242
3 Τμήμα Β1 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 194
4 Τμήμα Β2 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 202
5 Τμήμα Γ1 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 222
6 Τμήμα Γ2 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 170
7 Τάξη Δ΄ Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 190
8 Τμήμα Ε1 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 157
9 Τμήμα Ε2 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 250
10 Τάξη ΣΤ΄ Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 172