ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία Αρθρογράφος Προβολές
1 Ωράριο Σχολείου (πρωινή ζώνη) Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2010 Administrator 146
2 Τάξη Α΄ Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 250
3 Τμήμα Β1 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 201
4 Τμήμα Β2 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 212
5 Τμήμα Γ1 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 232
6 Τμήμα Γ2 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 178
7 Τάξη Δ΄ Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 196
8 Τμήμα Ε1 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 165
9 Τμήμα Ε2 Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 259
10 Τάξη ΣΤ΄ Τετάρτη, 10 Μάρτιος 2010 Τελλίδης Παρασκευάς (Διευθυντής) 180